O Firmie

W 1975r. w Gnieźnie przy ulicy Poznańskiej 10 (róg skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)została oddana do eksploatacji nowo wybudowana stacja obsługi samochodów. Obiekt przez cały czas, nieprzerwanie związany jest z motoryzacją.

W 1994 roku zmieniła się tylko nazwa firmy oraz zakres świadczonych usług i oferowane towary.Stacja obsługi – serwis otrzymała autoryzację Fiat Auto Poland.

Od 1 lipca 1996 r. działalność spółki, po rozszerzeniu działalności serwisowej o sprzedaż samochodów i części FIAT, Alfa Romeo oraz Lancia, jest prowadzona pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE „POL-AUTO” Spółka z.o.o.

Od 1 lipca 2007 r. sprzedaż samochodów i części zamiennych marek Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia oraz Jeep prowadzona jest przez firmę P.M. POL-CAR Spółka z o.o. Firma POL-AUTO od tego czasu zajmuje się prowadzeniem Stacji Kontroli Pojazdów oraz zarzadzaniem obiektem.

Stacja Kontroli Pojazdów

Nalepki Ekologiczne

W Niemczech od stycznia 2008 roku wprowadzane są sukcesywnie tzw. strefy ekologiczne w celu ograniczenia emisji spalin. W wyznaczonych strefach mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy spalin potwierdzone tzw. nalepką ekologiczną z wpisanym nr rejestracyjnym.

Powyższe regulacje dotyczą również pojazdów zarejestrowanych za granicą (np. w Polsce) oraz ruchu tranzytowego. Wjazd pojazdem do strefy ekologicznej bez wymaganej nalepki skutkuje mandatem w wysokości 40 Euro, nawet w przypadku kiedy pojazd spełnia normy ekologiczne wymagane w danej strefie!.